9/10 19667 bài đánh giá

CÔNG TY CỔ PHẦN THẠCH CAO ĐÌNH VŨ sản xuất thạch cao nhân tạo.

Giới thiệu chung

Tên công ty đầy đủ: Công ty cổ phần thạch cao Đình Vũ
Tên công ty bằng tiếng nước ngoài: Dinh Vu gypsum joint stock company
Tên công ty viết tắt: Gypsum JSC

Đọc thêm

Sản phẩm

Sản xuất, kinh doanh thạch cao nhân tạo

Đối tác - Khách hàng
  • Tên đối tác
  • Tên đối tác
  • Tên đối tác