Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG 20 CÔNG NHÂN

TUYỂN DỤNG 20 CÔNG NHÂN

Đăng lúc 09:43:23 Ngày 17/03/2020

TUYỂN 02 KỸ SƯ CƠ KHÍ

TUYỂN 02 KỸ SƯ CƠ KHÍ

Đăng lúc 10:35:05 Ngày 17/03/2020

TUYỂN 02 THỢ LÁI MÁY XÚC

TUYỂN 02 THỢ LÁI MÁY XÚC

Đăng lúc 11:04:05 Ngày 17/03/2020

TUYỂN DỤNG 02 THỦ KHO

TUYỂN DỤNG 02 THỦ KHO

Đăng lúc 13:14:24 Ngày 17/03/2020

TUYỂN 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP

TUYỂN 01 KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Đăng lúc 13:33:48 Ngày 17/03/2020

TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN KINH DOANH

TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN KINH DOANH

Đăng lúc 13:49:08 Ngày 17/03/2020

Đối tác - Khách hàng
  • Tên đối tác
  • Tên đối tác
  • Tên đối tác